AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Summon and Subpoena

            มีคำภาษาอังกฤษสองคำที่มีความหมายว่าเป็นการเรียกจากศาลคือคำว่า Summon และ Subpoena. คำทั้งสองแม้แต่เจ้าของภาษาก็สับสนเพราะไม่รู้ว่ามันต่างกันอย่างไร. ความแตกต่างมีดังนี้:

Summon ซ้ะมัน (verb) to officially order someone to come to a court of law; it is a paper issued by a court informing a person that a complaint has been filed against her: การสั่งใครบางคนอย่างเป็นทางการให้มาที่ศาล; มันคือกระดาษที่ออกโดยศาลแจ้งให้บุคคลทราบว่าได้ถูกกล่าวหา: “ถูกหมายเรียก”. หรือ ถูกหมายเรียกให้เป็นคณะลูกขุน. ตัวอย่าง:
Ex1: He was “summoned” to appear at a courthouse. เขาถูกหมายเรียกให้มาที่ศาล. Ex2: Tim was “summoned” to a court due to someone had filed a complaint against him. เขาถูกหมายเรียกศาลเพราะใครบางคนแจ้งความดำเนินคดีเขา.

Summon มีอีกความหมายคือ to order someone to come to a place: สั่งให้ใครบางคนมาที่สถานที่. ตัวอย่าง:
Ex1: Tom “summoned” a waiter for the bill. ทิม สั่งพนักงานบริกการอาหารให้เอาใบเสร็จมาให้. Ex2: The president “summoned” Joan to Washington. ประธานาธิบดีสั่งโจแอนมาว้อฉิงทัน.

Subpoena ซะพี้หนะ (verb) to order someone to come to a court of law and be a witness, testify, or produce documents in a pending lawsuit: สั่งใครบางคนมาศาลและเป็นพยาน, .ให้การเป็นพยาน, หรือ จัดหาเอกสารในคดีความที่ค้างอยู่. ตัวอย่างการใช้:
Ex1: Kim was “subpoenaed” as a witness: .คิมถูกหมายเรียกให้เป็นพยาน. Ex2: The police “subpoenaed” the hospital for his medical records. ตำรวจออกหมายให้โรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลมอบประวัติกาีรรักษาของเขา, ซึ่งคือการบอกโรงพยาบาลให้เอาประวัติทางการแพทย์ให้แก่ตํารวจตามหมาย.

VIVISCAL

   สรุป Summon คือการถูกเรียกมาขึ้นศาลเพราะเราถูกกล่าวหา, แต่ Subpoena คือการเรียกมาเป็นพยาน หรือ ต้องจัดหาเอกสารสำหรับคดีความตามหมายศาล.    

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com