AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Upset
(Feeling upset)

     อาการหงุดหงิด, อารมณ์เสีย, โกรธ, ซึมเศร้า, และเหงาหงอย ล้วนเป็นความรู้สึกที่ไม่ดี; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ความซึมเศร้า และเหงาหงอย อาจนำไปสู่การกระทำอัตวินิบาต หรือ การฆ่าตัวตาย, ซึ่งคือการทำ Suicide (ซู้อิไซด์). ผู้ที่เป็นญาติและมิตร ควรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ตนรัก, และอย่าปล่อยให้คนนั้นอยู่อย่างลำพังเป็นอันขาด. เมื่อไรที่เรามีอารมณ์ที่ไม่ดี, มันดูเหมือนว่าโลกนี้มัน gloomy หรือมืดมัว. ปัจจัยหลักที่ทำให้คนเรานั้นมีความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นโดยส่วนมากเกิดขึ้นจากความผิดหวัง, กังวล, ปราชัย, สูญเสีย, ฯลฯ. อย่างไรก็ตาม, “To be upset over what you don't have is to waste what you do have.” การเศร้าใจต่อสิ่งที่คุณไม่มีคือการสูญเสียสิ่งที่คุณมี. ศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความรู้สึกไม่ดีมีคำที่น่าสนใจดังนี้:

1) Upset [adjective not before noun] unhappy because something very unpleasant or disappointing has happened, so that you feel shocked or you want to cry: ไม่มีความสุข เพราะบางสิ่งไม่ดี หรือ ไม่สมหวัง ได้เกิดขึ้น, ด้วยเหตุนี้คุณรู้สึกขนลุก หรือ คุณต้องการร้องไห้: “อารมณ์เสีย”.
Ex1
: She was really upset about the way her father treated her. หล่อนอารมณ์เสียอย่างมากกับการปฏิบัติของพ่อหล่อนที่มีต่อหล่อน.
Ex2: Debbie was upset that he didn't spend more time with her. เด็บบิ่ อารมณ์เสียที่เขาไม่ใช้เวลาร่วมกับหล่อนมากนัก.

2) Hurt [adjective not before noun] upset and shocked because someone has been unkind to you, especially someone that you trusted and thought was a friend: อารมณ์เสีย และ ตกใจ เพราะใครบางคนไม่ดีต่อคุณ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครบางคนที่คุณเชื่อใจ และ คิดว่าเป็นเพื่อน: “เจ็บ”.
Ex1: He's no good for you, Jenny. You'll only get hurt again. เขาไม่ดีสำหรับเธอ, เจ็นนิ่. เธอจะเจ็บอีกครั้ง.
Ex2
: Amy is deeply hurt that she hasn't been invited. เอ๊มิ่ เจ็บปวดอย่างมากที่หล่อนไม่ได้ถูกรับเชิญ.

3) Distressed [adjective] extremely upset and shocked about something very unpleasant that has happened, so that you cry or become confused: อารมณ์เสีย และ ตกใจอย่างมาก เกี่ยวกับบางสิ่งที่ไม่ดีที่ได้เกิดขึ้น, ด้วยเหตุนี้คุณร้องไห้หรือเริ่มสับสน: “กังวลใจ หรือ เป็นทุกข”.
Ex1
: Sara is deeply distressed by the news. แซร่ะ กังวลใจหรือเป็นทุกข์อย่างมากจากข่าว.
Ex2: My client is very distressed at the treatment she received from your officers. ลูกความของฉันเป็นทุกข์อย่างมากจากการปฏิบัติที่หล่อนได้รับจากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของคุณ.

4) Be in a state [verb phrase] British: Informal: to be so upset that you cannot stop crying or control your emotions: อังกฤษ: ไม่เป็นทางการ: อารมณ์เสียอย่างมาก ที่คุณไม่สามารถหยุดร้องไห้หรือควบคุมความรู้สึกทั้งหลายของคุณ: “อยู่ในช่วงหดหู่”.
Ex1
: He's been in a terrible state since Julie left him. เขาอยู่ในช่วงหดหู่อย่างยิ่งตั้งแต่จู๊ลิ่จากเขา.
Ex2: Patty called me in a state, saying she was thinking of killing herself. แพ็ดดิ่ โทรหาฉันในช่วงหดหู่, กล่าวว่าหล่อนกำคิดที่จะฆ่าตัวตาย.

5) Distraught (ดิตรัท) [adjective] extremely upset, usually because you are very worried about something, so that you cry a lot or seem confused: “อารมณ์เสียอย่างมาก, ปกติเพราะคุณกังวลกับบางสิ่งอย่างมาก, ด้วยเหตุนี้คุณร้องไห้มากหรือดูเหมือนว่าสับสน: “เสียใจจนเสียสติ”.
Ex1: Ben was so distraught over the breakup of his marriage that he committed suicide. เบ็นเสียใจจนเสียสติต่อการจบสิ้นของการแต่งงานของเขาทำให้เขากระทำอัตวินิบาต.
Ex2: Robert was totally distraught that they were throwing him out of school. รอเบริ์ท เสียใจจนเสียสติอย่างมากที่พวกเขาใล่เขาออกจากโรงเรียน.

6) Miserable (มิ้ซเซอะเรอะเบิล) [adjective] a time that is miserable is one when you are extremely unhappy because you are in a very unpleasant situation: เวลาที่ miserable คือช่วงที่คุณไม่มีความสุขอย่างมาก เพราะคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีอย่างมาก: “ทุกข์ทรมาน”.
Ex1
: I've been so miserable since Susan left me. ผมได้มีความทุกข์ทรมานอย่างมากตั้งแต่ ซูซั่น จากผม.
Ex2
: Amornie spends days and nights feeling miserable, because he is missing somebody. อาร์ม่อนิ่ ใช้เวลา กลางวัน และ กลางคืน รูสึกทุกข์ทรมาน, เพราะเขากำลังคิดถึงใครบางคน.

     การลดระดับอารมณ์ที่ไม่ดีคือการลดความคาดหวังพร้อมทั้งการเตรียมใจสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าผลลงเอยจะเป็นอย่างไร – เราต้องกล้าเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น. “A man/woman has to face the world no matter what’s going to happen” ชาย หรือ หญิงต้องเผชิญกับโลกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น. และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้ อภัย. We must forgive and forget. ความอาคาต หรือ ความพยาบาทมีผลร้ายต่อสุขภาพจิตใจ และ มีผลต่อเนื่องโดยตรงต่อสุขภาพกาย, ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักการให้อภัย. การให้ อภัยคือการให้อีกแบบหนึ่ง, ซึ่งคนที่มีจิตใจคับแคบมิสามารถทำได้. อย่ากังวล, อย่าคิดมาก, อย่าหวั่นใหว, อย่าหวาดกลัว, อย่าโกรธจนเสียสติ, และอย่าเสียใจเกินไป เพราะ “The dark of the night is not the end of the world” ความมืดของกลางคืนไม่ใช่วันสิ้นสุดโลก. และอุปสรรคที่มีมากมายไม่ใช่วันสุดท้ายของคุณ. That’s all folks. Sleep tight and you all in my dream tonight. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com