AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Victory

ชัยชนะเป็นสิ่งที่ทุกคนหิวและกระหาย, และการแข่งขันย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะ. ผู้ที่ทุ่มเทให้การแข่งขันคือคนที่มั่นฝึกฝน. “Victory belongs to the most “persevering” (เพอเซอะเฝี๊ยริ่ง: พากเพียร).” ชัยชนะเป็นของผู้ที่พากเพียรมากที่สุด. อย่างไรก็ตาม, ถ้าคุณไม่เคยพ่ายแพ้, คุณไม่มีทางที่จะรู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงเป็นอย่างไร. เพื่อที่จะมีชัยบางครั้งคุณจำเป็นที่จะต้องแพ้ศึกเพื่อชนะสงคราม หรือ Lose a battle to win the war. ซึ่งเป็นคํากล่าวของ Lao-Tsu also Lao-Tse (6th century BC; a Chinese philosopher who is considered to be the person who began Taoism, and who wrote the Tao Te Ching)ชัยชนะแรก และ ชัยชนะที่ดีที่สุดคือการพิชิตตนเอง. ศัพท์คำว่าชัยชนะมีอยู่ด้วยกันดังนี้:

1) Victory: ฝิ๊กถริ่ [countable/uncountable noun] when a country, player, team etc wins a battle, game, race etc: เมื่อประเทศ, ผู้เล่น, ทีม ฯลฯ ชนะ ศึก, เกม, การแข่งขัน ฯลฯ: “ชัยชนะ”
Ex1
: The government has won a very important victory. รัฐบาลได้มีชัยชนะที่สำคัญมาก.
Ex2: Jordan led his team to victory. จ๊อแด่นนำทีมของเขาสู่ชัยชนะ.

2) Win [countable noun] when a team or player wins in a sport or competition - used especially in news reports: เมื่อทีม หรือ ผู้เล่น ชนะใน กีฬา หรือ การแข่งขัน – ใช้คำนี้ โดยอย่างยิ่งในการรายงานข่าว: “ชัยชนะ”.
Ex1: We've had two wins so far this season. เราได้มี สอง ชัยชนะ ในฤดูการนี้.
Ex2
: It was an important win for Phoenix Suns. มันเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับ ฟี๊นิกส์ สันส์.

3) Triumph: ไทร้อั่มฟ์ [countable/uncountable noun] Written: an important victory after a long, difficult struggle, especially in war or politics. ภาษาเขียน: ชัยชนะที่สำคัญหลังจากการใช้เวลาที่ยาวนาน, เต็มไปด้วยความลำบาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สงคราม หรือ การเมือง.
Ex1: Winning the championship is a great personal triumph. การชนะเป็นแช้มเปี้ยนคือชัยชนะส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่.
Ex2
: Susan's final triumph was to see both of her boys go to college. ชัยชนะสุดท้ายของ ซูซั่น คือการเห็นลูกชายทั้งคู่เข้าสู่วิทยาลัย.

4) Success [countable/uncountable noun] a victory, especially in a series of games, fights etc: ชัยชนะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขัน, ต่อสู้, ที่เป็นไปมาอย่างต่อเนื่อง: “ความสำเร็จ”.
Ex1
: The “experiment” (เอ็กเพ้เรอะเม็นท์) was a big success: . การทดลองที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นความสำเร็จที่ดีมาก.
Ex2: I tried to contact him, but without success. ฉันได้พยายามติดต่อเขา, แต่ไม่ประสบความสำเร็จ.

5) Conquest: ค้องเคว็สท[countable/uncountable noun] A) a victory in which one country wins a war against another country and takes control of it: ชัยชนะที่ประเทศหนึ่งชนะสงครามต่อประเทศนั้นและเข้าควบคุมประเทศนั้น. B) [countable] someone that you have persuaded to love you or to have sex with you - often used humorously: ใครบางคนที่คุณจูงใจให้รักคุณ หรือ มีเซ็กส์กับคุณ - ใช้ในเชิงตลขขบขัน.
Ex1: History is the story of conquest. ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวของผู้ผิชิต.
Ex2
: He boasts about his many conquests. เขาคุยโตเรื่องของผูหญิงมากมายที่เขาพิชิต.

6) Walkover [singular noun] Informal: a situation in which someone wins very easily, especially in a sport, because they are much better than the people they are playing against: a very easy victory. ไม่เป็นทางการ: สถานการณ์ที่ใครบางคนชนะง่ายมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬา, เพราะพวกเขาเก่งกว่าคู่แข่งขันอย่างมาก: ชัยชนะที่ง่ายมาก.  
Ex1: If they are expecting this game to be a walkover, they are very wrong. ถ้าพวกเขากำลังคาดว่าจะชนะเกมนี้อย่างง่ายมาก, พวกเขาผิดอย่างมาก.
Ex2
: It should have been easy; it should have been a walkover. มันควรจะง่าย; มันควรจะเป็นชัยชนะที่ง่ายมาก.

7) Landslide [singular noun] when one party or candidate gets far more votes than their opponents in an election: เมื่อพรรค หรือ ผู้ลงแข่งขัน ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้แข่งขันอย่างมากในการเลือกตั้ง: ชนะอย่างเด็ดขาด;  ชนะอย่างท่วมท้น.
Ex1
: The Republican candidate won by a landslide. ผู้สมัครพรรคริพั้บลิกั่นชนะอย่างท่วมท้น.
Ex2: He was re-elected in 1999 by a landslide. เขาได้รับการรับเลือกตั้งอีกในปี 1999 ด้วยชัยชนะที่ท่วมท้น.

มีความพ่ายแพ้จำนวนมากที่น่าสรรเสริญกว่าชัยชนะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ใสสะอาด ไม่ต่างอะไรจากเหล่ามิจฉาชีพที่ปล้น หรือ โขมยทรัพย์สินผู้อื่น, ซึ่งเป็นชัยชนะที่ไร้เกียรติ, ไร้ศักดิ์ศรี, ไม่เป็นสุภาพชน, และไม่มีจิตใจของนักกีฬา. อย่างไรก็ตาม, ไม่มีชัยชนะใดที่ยิ่งใหญ่เท่าการชนะใจตนเอง. “If you want to be great, you have to win the victory over yourself" ถ้าคุณต้องการที่จะยิ่งใหญ่, คุณต้องชนะตัวของคุณเอง. “To conquer oneself is a greater victory than to conquer thousands in a battle พิชิตตนเองยิ่งใหญ่กว่าการพิชิตศึกพันศึก. That’s all folks! Do remember that it is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by demons, heaven or hell.” “He who gains a victory over other men is strong; but he who gains a victory over himself is all powerful.” Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com